Zásobníky a zásobníkové ohříváky teplé vody ( TV )

Použití:

Zásobníky teplé vody jsou určeny k ukládání zásoby teplé vody pro případ její okamžité potřeby. Ve většině případů mají topné zařízení na ohřev této vody na požadovanou teplotu.

Charakteristika:

Jedná se vesměs o stojatou nádobu válcového tvaru uzavřenou na obou stranách klenutým dnem. Z horní části nádoby je odváděna teplá voda, do spodní části nádoby je přiváděna voda studená. Připojovací hrdla jsou podle velikosti o rozměrech ½“ až 2“ s vnějším závitem, případně s přírubou PN6 až PN10. Ve spodní části je někdy hrdlo pro ventil odvodnění, v horní části pro odvzdušnění, obě velikosti ½“ s vnějším závitem.

Menší zásobníky s objemem do cca 160 l jsou určené k připevnění objímkami se spodním podepřením na konstrukci nebo zeď . Větší zásobníky TV mají nohy pro postavení na zem.

Ohřívání vody je možné:

Každý z výše uvedených způsobů ohřevu teplé vody je možné vzájemně kombinovat. Jedná se potom o jednovalentní, dvouvalentní nebo trojvalentní zásobník tepla. Příkladně může mít zásobník jeden ohřev topnou spirálou trubek z plynového kotle, druhý ohřev spirálou ze slunečních kolektorů a třetí, nouzový ohřev elektrickým tělesem. Libovolná kombinace je na vůli zákazníka. Objem, průměr a výška zásobníku je dána požadavkem zákazníka. Obdobně je žádoucí doplnit zásobník o návarky pro umístění teploměrů a manometru, opět podle požadavků zákazníka.. Konstrukce zásobníku je běžně pro přetlak do 6 barů a teplotu do 110 °C.

Zásobníky jsou nerozebiratelné, celosvařované, vyrobeny celé z materiálu 17.248.4, případně 17.348,4, ( AISI 316 ) včetně přídavného materiálu pro svařování v argonu. Výjimkou mohou být příruby, které nepřicházejí do styku s teplonosným mediem. Ty jsou většinou také nerezové, ale mohou být z oceli třídy 11. 373.

Zásobníky jsou dodávány bez tepelné izolace.

Na zvláštní požadavek je možné dodat zásobník v ležatém provedení. Tato verze má určitá omezení.

Byly dodávány i velkoobjemové zásobníky s průlezem, pro provádění vnitřní kontroly topných vestaveb.

Zásobníky TV nejsou ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakovým zařízením. Rozměry běžně vyráběných zásobníků TV jsou uvedeny v příslušném odstavci, včetně základní orientační ceny ( bez DPH ), a to bez topných vestaveb.

Konečná cena zásobníku je stanovena individuelně.

Rozměrové a technické parametry soustavy topných trubek jsou určovány výpočtem, podle požadavků objednatele. Ukázka zadávací obrazovky jednoho z výpočtových programů s označením OTV p-k( parní trubka ve vodě ) je přiložena v odstavci „ 9. ostatní tepelné výpočty“. Programy nejsou uvolněny ke komerčnímu užívání.

Rozměry a ceny zásobníků TV

Fotogalerie