Anuloid:

Použití:

Anuloidy jsou určeny pro oddělení hydraulického obvodu zdroje od hydraulického obvodu spotřebiče.

Charakteristika:

Jedná se o stojatou nádobu válcového tvaru uzavřenou na obou stranách klenutým dnem. Do té je z jedné její strany, do její hodní válcové části, přiváděna ohřátá topná vody ze zdroje tepla a ze spodní části je chladná voda odváděna na ohřívání ke zdroji tepla. Na druhé straně nádoby je z horní části odváděna topná vody ke spotřebiči tepla a do spodní části na této straně nádoby je přiváděna ochlazená voda od spotřebiče tepla ( z topného okruhu ). Tim je dosaženo toho, že každý z okruhů pracuje z hlediska hydraulických ztrát zcela nezávisle na tom druhém. Zmenšené proudění v topném okruhu se nepřenáší do okruhu zdroje tepla.

Připojovací hrdla jsou podle velikosti o rozměrech ½“ až 2“ s vnějším závitem, případně s přírubou PN6 až PN10. Ve spodní části je hrdlo pro ventil odvodnění, v horní části pro odvzdušnění, obě velikosti ½“ s vnějším závitem.

Menší anuloidy s objemem do cca 60 l jsou určené k připevnění objímkami se spodním podepřením na konstrukci nebo zeď . Větší anuloidy mají nohy pro postavení na zem. Podle požadavků objednatele je možné dodat anuloid se šroubením pro elektrické topné těleso. Obdobně doplnit anuloid o návarky pro umístění teploměrů. Objem, průměr a výška anuloidu je dána požadavkem zákazníka.

Konstrukce anuloidu je běžně pro tlak do 6 barů a teplotu do 95 °C.

Anuloidy s velkým objemem mají charakter a chování zásobníků tepla. Na jejich hmotnost a rozměry je nutné brát ohled při jejích umísťování.

Objem anuloidu pro tepelné čerpadlo vzduch – voda by měl mít minimálně takovou velikost, aby se do něho vešlo množství kapaliny ( vody ) dodané z tepelného čerpadla za cca 120 sekund.

Anulidy jsou nerozebiratelné, celosvařované, vyrobeny celé z materiálu 17.248.4, případně 17.348,4, ( AISI 316 ) včetně přídavného materiálu pro svařování v argonu. Výjimkou mohou být příruby, které nepřicházejí do styku s teplonosným mediem. Ty jsou většinou také nerezové, případně z oceli třídy 11. 373. Anuloidy jsou dodávány bez tepelné izolace. Anuloidy nejsou ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES, tlakovým zařízením.

Popis dynamiky teplotního chování kapaliny v anuloidu je nad rámec této charakteristiky.

Cena anuloidu je stanovena individuelně.