Výměníky tepla komínové - krbové komínové vložky: výměník VTK

Použití:

Výměník je určený pro ohřev topné vody ústředního topení pomocí nerezového výměníku montovaného nad krbem nebo krbovými kamny.

Charakteristika:

Jedná se o specielně vyvinuté protiproudé šroubovicové výměníky tepla, určené pro ohřev topné vody ústředního vytápění ochlazováním kouřových plynů odcházejících z krbů a krbových kamen. Dobře vyhovují tomu, že je zvlášť velký rozdíl mezi objemovým množstvím ohřívané kapaliny a množstvím kouřových plynů. Teplosměnná plocha je vytvořena z trubek průměru 8/0,6 mm stočených do protiběžných šroubovic které jsou umístěny v plášťové trubce průměru 250 mm a délky 600 mm. Ohřívaná kapalina nuceně proudí uvnitř trubek a ochlazované kouřové plyny vně těchto trubek. Přívod kouřových plynů je zespoda a jejich odvod shora nebo do strany kouřovodem standardního průměru podle požadavků zákazníka.

Jejich hlavní předností je, že pracují s malou tlakovou ztrátou na kouřových plynech, okolo 7 Pa. Výměník je konstruován tak, aby se vřazoval do rovného úseku kouřovodu hned nad krbem, bez dalších kolen, které zbytečně zvyšují hydraulické odpory kouřovodu. Tlaková ztráta na vodní straně je okolo 20 kPa.

Topný výkon odzkoušeného vzorku, namontovaného nad krbem se jmenovitým výkonem 11 kW, je zhruba 8 kW . Tento výkon 8 kW je dodáván navíc do topného okruhu ústředního topení.

Výměníky jsou nerozebiratelné, celosvařované, vyráběny celé z materiálu 17.248.4, případně 17.348,4, včetně přídavného materiálu pro svařování v argonu. Značnou nevýhodou je zanášení teplosměnné plochy ze strany spalin sazemi a dehtem. Je proto účelné umístění výměníku tak, aby se dala tato strana výměníku nejlépe mechanicky čistit.

Spouštění oběhového čerpadla je nejlépe automaticky navázat na teplotu spalin. Vsazení krbové vložky do sestavy ústředního vytápění není v zásadě nijak obtížné. Vyžaduje však potřebné odborné znalosti.