O nás

Společnost Trmická energetická strojírna s.r.o. byla založena v roce 1995, s prvotním cílem provádět údržbu a opravy energetických zařízení v teplárnách, výtopnách a výměníkových stanicích. Dlouholetá zkušenost našich pracovníků v energetice a dále zkušenosti se zavedením výroby výměníků v jiné, předchozí společnosti, vedla v roce 2002 k rozhodnutí, zahájit vlastní výrobu výměníků tepla. S praktickými zkušenostmi a především s velkým teoretickým potenciálem byla v roce 2003 zahájena výroba výměníků tepla řady VTX. Výroba byla prováděna v kooperaci se společností Quickstep Anticorro s.r.o. (bývalá Poldi Anticcoro Kladno) ve výrobních prostorách na Kladně.

Od roku 2009 je tato kooperace prováděna se společností Blätt-er, s.r.o., která převzala část výrobního programu a strojního zařízení od společnosti Quickstep Anticorro s.r.o.

Ve vzájemné kooperaci obou společností jsme schopni navrhnout a následně vyrobit výměníky tepla podle objednatelem předem zadaných parametrů. Při návrhu specielních výměníků tepla jsme v zásadě omezeni jenom tím, co omezují fyzikální zákonitosti. Ve vývoji nových výměníků tepla a v jejich matematickém modelování se dostáváme daleko před ostatní výrobce. Ke všem vyráběným výměníkům máme velmi dokonalé matematické popisy jejich vlastností ( výpočtové programy ), včetně grafů průběhů jednotlivých fyzikálních veličin podél teplosměnné plochy v daném pracovním režimu. To pak umožňuje optimalizovat návrh výměníku. Dokladem využití matematického modelování přestupu tepla ve výměníku jsou nově vyvinuté výměníky typu Double.

Výměníky tepla typu „Double“ svými technickými parametry výrazně vybočují z běžné řady trubkových ( šroubovicových) výměníků tepla.

U výměníků řady VTXD je to především jejich extrémně vysoký měrný výkon, blížící se ke 500 kW na m2 teplosměnné plochy. Z toho pak plynou, pro požadovaný tepelný výkon, malé vnější rozměry výměníků VTXD, proti běžné řadě VTX.

U výměníků řady VTXDR je to potom neobvykle malý střední logaritmický teplotní spád pod 0,2 K, se kterým pracují jako kondenzátory tepelných čerpadel. Tato vlastnost se navenek projevuje tak, že při použití běžně užívaných rovnic pro výkon přenášený výměníkem se tento výměník chová tak, jako by byla jeho reálná teplosměnná plocha cca 10 až 100x větší, nežli ve skutečnosti je.

Technické řešení výměníků VTXD a VTXDR má odpovídající právní ochranu, ( podrobnosti v odstavci 5. „ostatní “ ).

Způsob, jak získávat zdarma ( bez vynaložení potřebné energie ) další teplo z tepelných čerpadel, je chráněn užitným vzorem č. 23031, ( podrobnosti v odstavci 4. „odborné články“ část 8.).

Podrobné technické vysvětlení k této problematice i k výměníkům VTXD a VTXDR je možné nalézt ve zveřejněné literatuře v odstavci 4. „odborné články“.

Adresa:

Trmická energetická strojírna s. r. o., V Lánech 229, 403 40 Ústí nad Labem
Tel/fax: +420 475 210 077

Web: http://www.trmicka.cz

Prodej výrobků - obchodní zastoupení.

  1. Prodej výměníků tepla i dalších výrobků z výrobního programu Trmické energetické strojírny s.r.o. si, pro všechny státy světa, zajištuje naše společnost především sama.
  2. Prodej výměníků tepla, které nejsou tlakovým zařízením ve smyslu směrnice evropského parlamentu 97/23/ES a dále prodej ostatních výrobků z výrobního programu Trmické energetické strojírny s.r.o. provádí pro Čechy a Slovensko také společnost: Blätt-er s.r.o., Dubská 994, 272 03 Kladno - Dubí
  3. Zastoupení pro prodej výměníků tepla z výrobního programu Trmické energetické strojírny s.r.o. pro Spolkovou republiku Německo má společnost: AWS-Technik Gmbh, Krokusweg 4, 40231 Düsseldorf.