Trmická energetická strojírna s.r.o.

je jedním z nemnoha výrobců kvalitních nerezových šroubvicových výměníků tepla. Proti ostatním výrobcům výměníků tepla disponuje technicky velmi dokonalými výpočtovými programy, kterým je popsáno chování výměníku v provozních podmínkách. Pomocí těchto výpočtových programů jsou hledány a nalezeny rozhodující fyzikální veličiny podél teplosměnné plochy výměníku za jeho provozu, které rozhodují o předávání tepla z jedné tekutiny do druhé. Jak se zatím ukazuje, podobně dokonalý výpočtový program nemá, s největší pravděpodobností, žádný z ostatních výrobců výměníků tepla.

Podrobná znalost fyzikálních dějů při předávání tepla podél teplosměnné plochy nás dovedla k vývoji nejmodernějších výměníků tepla typu „Double“. Jedná se o výměníky řady VTXD a VTXDR.

Výměníky řady VTXD, určené pro parní aplikace, pracují s měrným zatížením až 500 kW/m2. Je to měrný výkon, který pro stejné vstupní a výstupní teploty a při stejné hydraulické ztrátě na straně ohřívané vody není možné žádným jiným dosud existujícím typem výměníku dosáhnout. Pro jmenovitý tepelný výkon jsou tyto výměníky rozměrově až neuvěřitelně malé.

Výměníky tepla řady VTXDR, určené pro kondenzátory u tepelných čerpadel, pracují na jmenovitém tepelném výkonu, se vstupní teplotou freonu na mezi sytosti, s extrémně malým středním logaritmickým teplotním spádem ( Δtln ), menším než 0,2 K. Tepelné čerpadlo s tímto výměníkem se z hlediska teploty výstupní vody a tlaku za kompresorem chová navenek prakticky tak, jako kdyby tam vůbec žádný výměník nebyl. Teplo přechází z freonu do vody zdánlivě bez potřeby teplotního rozdílu.

Technické řešení na výměníky VTXD a VTXDR má náležitou právní ochranu.

O teoretickém zázemí naší společnosti je možné se přesvědčit z našich zveřejněných odborných publikací, v části „ odborné články“.


© 2013 Trmická energetická strojírna, s.r.o.

SEO